Knjigovođa 33 pregleda

OPIS POSLA

– vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja;
– kontira i knjiži raspoloživu dokumentaciju prema važećem Kontnom okviru i sadržaju pojedinih računa u Kontnom okviru za preduzeća;
– knjiži poslovne promene u dnevniku, na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji;
– vrši obračun zarade (plate) zaposlenih lica;
– vodi blagajnički dnevnik;
– vrši obračun poreza na promet i drugih obaveza u skladu sa propisima, na osnovu originalne i izvorne dokumentacije Korisnika usluga;
– sastavlja obračun poreza na promet proizvoda i usluga i dostavlja ga u roku nadležnoj Poreskoj upravi;
– vrši obračun amortizacije i revalorizacije;
– obrađuje popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza, i daje uputstva u toku popisa;
– sastavlja finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu sa stanjem na dan_________. godine;
– pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti finansija i računovodstva;
– sastavlja poresku prijavu, poreski bilans i druge propisane obračune koji se dostavljaju Poreskoj upravi;
– sastavlja obrazac „M-4“ za zaposlena lica i po isteku poslovne godine dostavlja ga nadležnom Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u propisanom roku;
– čuva poslovnu dokumentaciju koja je predmet obrade, odnosno knjiženja i poslovne knjige.

Zahtevani nivo stručne spreme

Srednja škola

Zahtevani jezici

Srpski (BHS)
Engleski

Način Prijave

Elektronskom poštom, Telefonom

Posao je dostupan osobama sa invaliditetom

Uz dogovor
  • Ovaj oglas za posao je istekao!
Podeli ovaj posao
Preduzeće Ćosić podovi doo Šabac je specijalizovano za ugradnju svih vrsta industrijskih podova. Kontakt email: info@cosic-podovi.com

REKLAMA

Prijavite se na NEWSLETTER

Unesite Vašu email adresui

Omogućio FeedBurner

REKLAMA

Kontakt

Pišite nam na email: info@brzodoposla.com

REKLAMA – Novi oglasi

REKLAMA

Povežite se sa nama