Građevinski radnik u održavanju

Job Expired

Kompanija Tatravagonka Bratstvo d.o.o. je kompanija sa istorijom dugom preko 130 godina. Proizvodni program se bazira na proizvodnji, popravci, reviziji i rekonstrukciji teretnih vagona. Posedujemo savremene mašine i uređaje potrebne za rad na vagonima, kao i potrebne sertifikate kvaliteta za rad koji zadovoljavaju većinu evropskih propisa. Zajedno sa stručno obučenim osobljem, spremni smo da odgovorimo visokim kvalitetom i pouzdanošću različitim zahtevima kupaca.

Našem stručnom timu potreban je: Građevinski radnik u održavanju

Opis posla

1. Obavlja zidarske i druge građevinske radove prema građevinskom projektu, crtežu i prema uputstvima i objašnjenjima nadređenog ako je osposobljen za tu vrstu posla ili uz kolegu osposobljenog za samostalni rad na toj vrsti posla

2. Obavlja održavanje i popravke na svim objektima u fabrici (zidanje, malterisanje, zastakljivanje, ugradnja stolarije) do nivoa za koji je osposobljen i uz kolegu osposobljenog za samostalni rad za tu vrstu posla

3. Obavlja plansko i interventno održavanje saobraćajne infrastrukture (saobraćajnice, koloseci, skretnice i dr.)

4. Po potrebi radi na ostalim poslovima u održavanju uz nadzor neposrednog rukovodioca i/ ili iskusnog kolege osposobljenog za samostalni rad za tu vrstu posla,

5. Koristi i ugrađuje samo ispravne i propisane delove, materijale, ulja i mazivna sredstva po tehničkoj dokumentaciji i uputstvu proizvođača,

6. Samostalno radi sa mehanizovanim i/ili ručnim alatom na zaduženju

7. Nadoknađuje materijalnu štetu izazvanu svojom krivicom, neznanjem ili krajnjom nepažnjom, gubitkom ili nemogućim razduženjem alata, mašina, materijala i opreme po zakonom predviđenoj proceduri

8. O izvršenim poslovima i popravkama obavezan je da izvesti neposrednog rukovodioca

9. Čisti i održava čistoću alata, mašina, radnog mesta/ prostora

10. Pravilno odlaže i klasifikuje sekundarne sirovine i otpad tokom rada i obaveštava o tome lice zaduženo za evidenciju sekundarnih sirovina i otpada u svom odeljenju

11. Izvršava poslove u skladu sa propisanim dokumentima sistema kvaliteta

12. Poznaje propise bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i primenjuje iste u toku rada

Šta nudimo

– Sigurna i stimulativna primanja,

– Topli obrok,

– 13. platu,

– Regres,

– Putni trošak,

-Smeštaj za radnike

Zahtevi

1. Školska sprema: III stepen školske spreme odgovarajuće struke

2. Radno iskustvo: minimum 2 godine na poslovima u struci

3. Posebni uslovi: potrebno zadovoljenje zdravstvene sposobnosti predviđene Aktom o proceni rizika (prethodni ili periodični lekarski pregled), rad na visini

Kako se prijaviti

Ukoliko Vas motiviše dinamično okruženje i spremni ste za stalno usavršavanje, prijavite se na naš konkurs putem emaila posao@tvbratstvo.rs ili na broj telefona 065/962-33-13. I navedite za koju poziciju aplicirate.

Detaljnije

  • Oglas je istekao!
Obavesti me o sličnim poslovima

Prijavite se na NEWSLETTER

Unesite Vašu email adresui

Omogućio FeedBurner

REKLAMA

REKLAMA