Job Expired

Zahtevi:

 • Poželjno Iskustvo u upravljanju dizalicom
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • II stepen stručne spreme

Uslovi rada:

 • Puno radno vreme

Dužnosti:

 • Upravlja autodizalicom u skladu sa propisima, internim aktima, uslovima na gradilištu, kao i u skladu sa namenom i tehničkim karakteristikama autodizalice i dozvolom za vanredni prevoz izdatom od nadležnog organa;
 • Stara se o tehničkoj ispravnosti i opremljenosti autodizalice za učestvovanje u saobraćaju;
 • Izvršava radne operacije dizanja/spuštanja tereta na gradilištu ili radilištu;
 • Vrši sve preglede tehničke ispravnosti autodizalice u okviru preventivnog održavanja
 • Vrši sve preglede kompletnosti, ispravnosti i funkcionalnosti sklopa dizalice i otpočinje sa radnim operacijama kada se uveri da su svi uređaji kompletni, ispravni i funkcionalni;
 • Odgovoran je za pravilno postavljanje dizalice u radni položaj i proveru svih parametara rada pre početka radnih operacija;
 • Rukuje dizalicom tokom prenosa, dizanja i spuštanja tereta iz kabine rukovaoca dizalice vodeći računa o bezbednosti lica u manipulacionom prostoru i prema nalogu nadležnog lica na gradilištu;
 • Kontroliše ispravnost vezivanja tereta i manipuliše istim u skladu sa znacima koje daje lice zaduženo za davanje signala i u odnosu na vremenske prilike i dinamičku stabilnost dizalice;
 • Preduzima posebne mere bezbednosti tokom podizanja zajedničkog tereta sa drugim sredstvima za podizanje i spuštanje istog;
 • Vrši procenu tereta pre podizanja i tokom prenosa u pogledu gabarita, položaja, težine i težišta;
 • Snabdeva vozilo, dizalicu i druge uređaje pogonskim i radnim tečnostima i vrši poslove u vezi sa tekućim održavanjem;
 • Prati stanje ispravnosti autodizalice i pribora i opreme za dizanje, najavljuje servise, tehničke preglede i druga atestiranja i prijavljuje kvarove, zastoje i nedostatke;
 • Učestvuje u otklanjanju neispravnosti na autodizalici;
 • Ažurno vodi dokumentaciju vozila, dizalice (uključujući i kontrolnu i matičnu knjigu dizalice) i pribora i opreme za dizanje, u skladu sa propisima i internim aktima i istu blagovremeno dostavlja nadležnom licu;
 • Vrši popunu putnog i radnog naloga na propisan način, u skladu sa internim aktima, redovno ih predaje rukovodiocu odeljenja, kao i ostalu propisanu dokumentaciju;
 • Pravilno koristi tahograf i/ili odgovarajuću karticu vozača;
 • Vrši svakodnevnu kontrolu potrošnje pogonskih i radnih tečnosti i o svakoj nepravilnosti izveštava šefa službe mahanizacije odnosno rukovodioca gradilišta;
 • Rukuje uređajima u skladu sa uputstvima za korišćenje i održavanje istih, pokazateljima merne instrumentacije i signalima bezbedonosnih uređaja;
 • Povremeno zaustavlja vozilo i kontroliše ispravnost vozila;
 • Stara se o vozilu kada je parkirano van kruga Društva,
 • Informiše šefa službe mahanizacije odnosno rukovodioca gradilišta o izvršenim radnim zadacima,
 • Izveštava o uočenim nedostacima i nepravilnostima na vozilu i deformaciji na dizalici;
 • Posebno vodi računa o vidljivosti/čujnosti svih elemenata signalizacije i svih istaknutih oznaka i upozorenja;
 • Prema potrebi, vrši probna dizanja tereta radi provere nominalne nosivosti;
 • Obavezan je da blagovremeno izvesti šefa službe odnosno rukovodioca gradilišta, o svim okolnostima koji su od uticaja na njegovo trenutno upravljanje vozilo;
 • Odgovoran je za koriščenje sredstava rada u skladu sa njihovom namenom i održavanju u čistom i ispravnom stanju i na propisanom mestu;
 • Vodi propisane evidencije;
 • Primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i uputstva za bezbedan rad, zaštitu od požara, i zaštitu životne sredine, u skladu sa propisima i internim aktima
 • Odbija da radi ako nisu preduzete mere bezbednosti i zdravlja na radu ili je angažovan na poslovima za koje nije osposobljen;
 • Stara se o sprovođenju ISO standarda;
 • Izvršava i druge poslove po nalogu šefa službe mahanizacije, odnosno nadležnog zaposlenog koji su u skladu sa prirodom i vrstom posla, a u okviru njegove stručne spreme i radnih sposobnosti

Kontakt broj:

066/8028774

 

Detaljnije

 • Oglas je istekao!

Prijavite se na NEWSLETTER

Unesite Vašu email adresui

Omogućio FeedBurner

REKLAMA

Kontakt

Pišite nam na email: info@brzodoposla.com

Povežite se sa nama

REKLAMA