TELOK

(0)
Prati
O kompaniji

TELOK  je osnovan u martu 2021. godine sa idejom da obuhvati muziku, umetnost i kulturu kao oblasti za profesionalno formiranje talentovanih i stručno usmerenih srednjoškolaca i studenata.

Potreba za osnivanjem Teloka proistekla je iz činjenice da na našim prostorima zvanično ne postoji ni jedan oblik organizovanog  delovanja  uspostavljenog u ovoj formi. Na osnovu toga, kroz lična iskustva i razmenu mišljenja, inicijativu za osnivanje Teloka pokrenuli su profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na katedri za klavir mr Violeta Šarenac i student Osnovnih akdemskih studija na odseku za Muzičku Umetnost katedre za Muziku u Medijima Stefan Milivojević.

TELOK- muzikaumetnostkultura

 1. Opis aktivnosti
 2. Ciljevi aktivnosti
 3. Ishodi

Telok- muzika

 1. Aktivnosti Telok-a u oblasti muzike obuhvataju prvenstveno profesionalno usmeravanje srednjoškolaca i studenata, ostvarivanje njihovih kontakata sa muzičkim institucijama i profesorima iz oblasti muzike i realizaciju planiranih ciljeva u sticanju visokoškolskog obrazovanja. Sve ove aktivnosti zasnovane su isključivo na humanoj, moralnoj I stručnoj podršci svih članova Teloka uz dobrovoljnu saradnju sa drugim organizacijama koje u radu Teloka prepoznaju osnovni motiv: ,, Pomoć mladim talentima u ostvarivanju svojih ciljeva”.
 2. Aktivnost Teloka sadrži učešće u organizaciji koncerata, masterklasova, seminara, takmičenja srednjoškolaca i studenata koja se održavaju u zemlji i inostranstvu.
 3. Aktivnosti Telok-a podrazumevaju i stipendiranje mladih talenata- muzičara, dodeljivanje nagrada najperspektivnijim mladim umetnicima tekuće godine i njihovo aktivno učešće u muzičkim manifestacijama.
 4. U okviru naučno-umetničke delatnosti Telok pruža finansijsku podršku muzičarima u naučno-umetničkim projektima, naučno-umetničkim seminarima, naučno-umetničkim skupovima i publikaciji naučno-umetničkih radova.

Telok-umetnost (dizajn, slikarstvo i balet)

 1. Aktivnosti Telok-a u oblasti umetnosti obuhvataju prvenstveno profesionalno usmeravanje srednjoškolaca i studenata, ostvarivanje njihovih kontakata sa umetničkim institucijama i profesorima u oblastima književnosti, slikarstva i baleta i realizaciju planiranih ciljeva u sticanju visokoškolskog obrazovanja.
 2. Aktivnost Telok-a sadrži izlaganje književnih radova u okviru književnih večeri, izlaganje likovnih radova u okviru izložbi, organizovanje baletskih nastupa u okviru baletskih predstava.
 3. Aktivnosti Telok-a podrazumevaju i stipendiranje mladih talenata iz oblasti književnosti, slikarstva i baleta, dodeljivanje nagrada najperspektivnijim mladim umetnicima iz pomenutih oblasti tekuće godine i njihovo aktivno učešće u književnim, likovnim i baletskim manifestacijama.
 4. U okviru naučno-umetničke delatnosti Telok pruža finansijsku podršku u naučno-umetničkim projektima, naučno-umetničkim seminarima, naučno-umetničkim skupovima i publikaciji naučno-umetničkih radova.

Telok- kultura (književnost,arhitektura, i film)

 1. Aktivnosti Telok-a u oblasti kulture obuhvataju prvenstveno profesionalno usmeravanje srednjoškolaca i studenata, ostvarivanje njihovih kontakata sa kulturnim institucijama i profesorima u oblastima arhitekture, dizajna i filma i realizaciju planiranih ciljeva u sticanju visokoškolskog obrazovanja.
 2. Aktivnost Telok-a sadrži izlaganje radova iz oblasti arhitekture, dizajna i filma u okviru izložbi, prezentacija i premijera filmova.
 3. Aktivnosti Telok-a podrazumevaju i stipendiranje mladih talenata iz oblasti arhitekture, dizajna i filma, dodeljivanje nagrada najperspektivnijim mladim talentima iz pomenutih oblasti tekuće godine, i njihovo aktivno učešće u manifestacijama posvećenih arhitekturi, dizajnu i filmu.
 4. U okviru naučno-umetničke delatnosti Telok pruža finansijsku podršku u naučno-umetničkim projektima, naučno-umetničkim seminarima, naučno-umetničkim skupovima i publikaciji naučno-umetničkih radova.

Telok- ciljevi

 1. Osnovni cilj ,,Udruženja Telok“ je da kroz moralnu, stručnu i finansijsku podršku omogući mladim talentima da upišu Osnovne akademske studije, Master akademske studije, specijalističe studije i doktorske studije u oblastima muzike, kulture i umetnosti na osnovu ličnih rezultata, što isključuje garancije ,,Udruženja Telok“ na konačan ishod.
 2. U ostvarivanju ovog cilja Telok sprovodi besplatne konsultacije na svim nivoima studija.
 3. Ciljevi Teloka podrazumevaju doslednost svih članova udruženja u rešavanju profesionalnih problema tokom sticanja obrazovanja u oblastima muzike, kulture i umetnosti.
 4. ,,Udruženje Telok“ ima cilj da kroz  svoje aktivnosti promoviše ostvarenje mladih talenata iz oblasti muzike, kulture i umetnosti i doprinese njihovom sazrevanju i formiranju profila kompletnog umetnika.
 5. Udruženje “Telok” ima cilj da pored brige o samom umetniku kao individui brine i o publici tako što će im na razne načine bliske njima promofisati kulturu, muziku i umetnost.

Telok- ishodi

 1. Procedura koja prati selekciju kandidata za dobijanje umetničke podrške ,,Udruženja Telok“ uključuje sledeće elemente:
  – biografiju (nagrade, koncerti, priznanja)
  – snimke sa koncerata (video zapisi)
  – najmanje dve umetničke preporuke eminentnih umetnika i/ili pedagoga iz zemlje i/ili inostranstva
  – intervju (uživo sa članovima umetničkog odbora ,,Udruženja Telok“)
 2. Jedan od ishoda „Udruženja Telok” je da svojim radom podstakne šire slojeve društva na nove ideje.
 3. Sveobuhvatna delatnost ,,Udruženja Telok“ zasniva se na očekivanjima da se sa završetkom obrazovanja mladih talenata ne završava rad Teloka, već se otvara nova platforma čiji će predvodnici upravo biti umetnici u čijem je formiranju učestvovao Telok kao idejni pokretač sa osnovnim motivom: ,,Pomoć mladim talentima u ostvarivanju svojih ciljeva“.

 

0 Ocena

Oceni kompaniju (Trenutno bez ocena)

Opis posla
Povratna informacija
Visina plate
Komunikacija

Kompanija nema aktivnih poslova

Prijavite se na NEWSLETTER

Unesite Vašu email adresui

Omogućio FeedBurner

REKLAMA

Poslovi po lokaciji!

REKLAMA