Građevinski inženjer

Istekao

Opis posla:

– Po nalogu diplomiranog građevinskog inženjera organizuje i sinhronizuje sve radove na gradilištu vodeći računa o ekonomičnoj upotrebi i korišćenju kapaciteta svih učesnika u izgradnji,
– Na osnovu preuzetih obaveza, sastavlja predlog dinamičkog plana sa organizacionom šemom gradilišta kao i predloge operativnih planova radne snage, materijala, mašina i transportnih sredstava i stara se o sprovođenju usvojenih planova,
– Blagovremeno obaveštava Diplomiranog građevinskog inženjera o smetnjama za izvršenje ugovornih obaveza,
– Sastavlja predlog specifikacije potrebnog materijala za gradilište i stara se da se trebovani materijal blagovremeno dopremi i propisno uskladišti na gradilištu,
– Potpisuje prijem i daje utrošak materijala,
– Vodi građevinski dnevnik i drugu potrebnu dokumentaciju,
– U okviru svojih ovlašćenja preduzima mere neposredne primene propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu,
– Obezbeđuje svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled i primopredaju radova na objektu i učestvuje u primopredaji i obračunu radova,
– Sačinjava predlog situacija izvedenih radova,
– Blagovremeno dostavlja predloge planove, specifikacije potrebnog materijala i situacija Diplomiranom građevinskom inženjeru,
– Odgovoran je pred državnim organima za primenu HTZ mera,
– Obavlja i druge poslove iz delokruga svojih poslova

Uslovi za obavljanje posla:

1. VI stepen stručne spreme ili VŠS
2. građevinske struke

Napomena: Shodno poslovnim angažmanima KOSTAG d.o.o., postoji velika mogućnost da zaposleni budu privremeno upućeni da rad za poslodavca obavljaju na projektima u Hrvatskoj i Sloveniji, uz sve prednosti ovakvog oblika rada.

Elektronska pošta za prijavu : office@kostag.rs

Detaljnije

  • Oglas je istekao!

Prijavite se na NEWSLETTER

Unesite Vašu email adresui

Omogućio FeedBurner

REKLAMA

Kontakt

Pišite nam na email: info@brzodoposla.com

Povežite se sa nama

REKLAMA